VÄLKOMMEN TIIL

FODER / ALPACKOR

Vid beställning tag kontakt med

Linn Fogelberg, 0701 45 04 10     linnfogel81@yahoo.se

FODER / ALPACKOR

Pre Alpin Senior

I stället för stället för vanligt grovfoder eller i stället för spannmål.
Finsnittat till längder på upp till 20 mm (motsvarar “malningsgraden” vid normal tuggning). Högt fodervärde, lätthanterlig energi, stimulerar salivproduktionen och förbereeder foderutnyttjandet.
15 kg säck

HÄSTAR    ALPACKOR    FÖRSÄLJNING    KURSER    UTBILDNING    KONTAKT