VÄLKOMMEN TIIL

UTBILDNING

ENSKILD UTBILDNING

Vi tar emot hästar på utbildning.

Stallplats med halm ,hö och mycket vistelse ute i hage ingår.


Inridning

– Tränas först enligt PHN 1-3 veckor innan inredning börjar.


Tillridning / utbildning


Problemlösning

– Kan vara till exempel lastningssvårigheter med flera problem.


Inlogering

– enligt den akademiska läran. Framåt, nedåt i alla gångarterna + öppna och sluta på volt och rakt spår.


Privata lektioner NH


Akademisk/Klassisk dressyr / Läs här!


Natural Horsmanship / Läs här!

Anmälan sker via mail, telefon eller sms. till

Lisa Fogelberg,  0761 89 33 81   lisa_fogelberg@hotmail.com

HÄSTAR    ALPACKOR    FÖRSÄLJNING    KURSER    UTBILDNING    KONTAKT